Fossi

Stambogsnavn: Fossi-Bär Von den Lykanern
DKK stambogsnr.: dk06707/2017
Antal prøver: 0
Antal udstillinger: 0